Christian Laes

From William A. Percy
Jump to: navigation, search

Christian Laes publiceerde nationale en internationale bijdragen over mentaliteitsgeschiedenis/ socio-culturele geschiedenis van de Romeinse Oudheid, voornamelijk over kinderen. Zijn doctoraat 'Outsiders met toekomst. Kinderen in het Romeinse Rijk (ca. 200 v.C. – ca. 400 n.C.) wordt verdedigd in 2004.

Tot zijn voornaamste publicaties behoren: - E. Eyben, C. Laes, T. Van Houdt, Amor-Roma. Liefde en erotiek in Rome (Leuven, 2003). - Desperately different? Delicia-children in the Roman Household, in D. Balch, L. Osiek (ed.), Early Christian Families in Context: an Interdisciplinary Dialogue (Cambridge, Michigan, 2003) 298-324. - rev. K. Vossing, Schule und Bildung im Nordafrika der Römischen Kaiserzeit (Brussel, 1997), in Gnomon 73, 7 (2001) 673-677.

Volgende artikels over dit onderzoeksdomein zijn verschenen in 2004: - Children and Accidents in the Roman Empire, in Ancient Society (34) 2004, p. 153-170. - Children and Office Holding in the Roman Empire, in Epigraphica (66) 2004, p. 145-184. - High Hopes, Bitter Grief. Children in Latin Literary Inscriptions, in G. Partoens, G. Roskam, T. Van Houdt (ed.) Virtutis Imago. Studies on the Conceptualisation and Transformation of an Ancient Ideal (Leuven, Parijs, Dudley MA, 2004), p. 43-77.

Andere domeinen van interesse: vakdidactiek Latijn en Grieks (bijdragen in nationale en internationale vaktijdschriften), Nachleben van Petronius (Imitating Petronius: H.C. Schnur’s Petronian Supplement, in D. Sacré, G. Tournoy (ed.), Myricae. Essays in Memory of Jozef Ijsewijn (Leuven, 2000) 647-675; Forging Petronius: François Nodot and the Fake Petronian Fragments, in Humanistica Lovaniensia 47 (1998) 358-402) en Latinitas Viva.

Research:

Christian Laes has published national and international contributions about socio-cultural history of Roman Antiquity, mainly about children and childhood. His doctoral thesis (Promising Outsiders. Children in the Roman Empire, 200 B.C. – 400 A.D.) is due to be defended in 2004.

His main publications are:

- E. Eyben, C. Laes, T. Van Houdt, Amor-Roma. Liefde en erotiek in Rome (Leuven, 2003). - Desperately different? Delicia-children in the Roman Household, in D. Balch, L. Osiek (ed.), Early Christian Families in Context: an Interdisciplinary Dialogue (Cambridge, Michigan, 2003) 298-324. - rev. K. Vossing, Schule und Bildung im Nordafrika der Römischen Kaiserzeit (Brussel, 1997), in Gnomon 73, 7 (2001) 673-677.

Following articles were published in 2004:

- Children and Accidents in the Roman Empire, in Ancient Society (34) 2004, p. 153-170. - Children and Office Holding in the Roman Empire, in Epigraphica (66) 2004, p. 145-184. - High Hopes, Bitter Grief. Children in Latin Literary Inscriptions, in G. Partoens, G. Roskam, T. Van Houdt (ed.) Virtutis Imago. Studies on the Conceptualisation and Transformation of an Ancient Ideal (Leuven, Parijs, Dudley MA, 2004), p. 43-77.

Other fields of interest include:

didactic of Greek and Latin (contributions in national and international journals), Nachleben of Petronius (Imitating Petronius: H.C. Schnur’s Petronian Supplement, in D. Sacré, G. Tournoy (ed.), Myricae. Essays in Memory of Jozef Ijsewijn (Leuven, 2000) 647-675; Forging Petronius: François Nodot and the Fake Petronian Fragments, in Humanistica Lovaniensia 47 (1998) 358-402) and Latinitas Viva.

Personal tools